Fenntarthatóság – fejlődés – növekedés

Archiv Anyagok
MŰHELYKONFERENCIA A PARLAMENTBEN A gazdasági növekedés ökológiai korlátai, természeti erőforrás (nyersanyag, energiahordozó) feltételei Egyesületünk meghívást kapott a parlamentben június  4.-én megrendezett műhely konferenciára, melyen  elnökségünket hárman is képviselték. A fő kérdéseket az alábbiakban emeljük ki. Napjainkban egyre többször kerül napirendre a fenntarthatósággal foglalkozók körében a gazdasági növekedés kritikája, sőt a nem-növekedés normatív igénye is felmerül. Eközben hazánkban és a világ sok más országában a növekedés hiánya vagy lelassulása okoz gazdasági, politikai és társadalmi válságot. Valóban fontos-e, hogy a gazdaság növekedjen, s ha igen, melyek a hatékony hajtóerők ehhez? Egyúttal mik a növekedés társadalmi és ökológiai korlátai, amelyekből egyre többet látni, de nem ismerjük őket mélységükben és összefüggéseikben? Egyesületünk számára egy-két érdeklődésre számot tartó szempont is felmerült melyeket érdemesnek tartunk ismertetni. Több előadás is rámutatott arra, hogy ha a gazdasági fejlődés…
Read More

Az MKvE véleménye a Környezet- és Természetvédő Civilszervezetek 24. Országos Találkozójának állásfoglalásaival kapcsolatban

Archiv Anyagok
Az állásfoglalás bevezetőjére reagálva, az MKvE megerősíti a 128 Zöld OT-ra jelentkező civilszervezet azon véleményét, hogy a zöldszervezeti együttműködés egyik legfontosabb feladata a környezetvédelmi érdekérvényesítés. További észrevételünk, az állásfoglalások, vélemények nem tartalmazhatnak politikai irányultságot, a társadalom érdekeit szolgálva szakmai hitelesség talaján kell állniuk.  
Read More

Komplex tanulmányi verseny a Petrik Lajos szakközépiskolában

Archiv Anyagok
Elismerésünk a Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolának, a kiemelkedően magas szakmai színvonalú, környezetvédelmi "Komplex tanulmányi verseny" rendezéséért. A Magyar Környezetvédelmi Egyesület megtisztelő felkérést kapott a Petrik TISZK vezetőségétől, hogy segítse a februárban megrendezett "Komplex tanulmányi verseny" második fordulójának zsűri munkáját. Elnökségünk örömmel tett eleget a felkérésnek és elnökünk - Petrányi Győző akadémikus - személyében vállalta a zsűri elnöki tisztjét. A vetélkedő és annak megrendezése nagy benyomást tett elnökünkre, ezért fontosnak érezzük, hogy erről az eseményről röviden az alábbiakban beszámoljunk. A Szakközépiskola ebben az évben is megrendezte a budapesti középiskolák számára a Komplex Tanulmányi Versenyt a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakcsoportban. A háromfordulós verseny első és második részében a meteorológia, az atmoszféra, a litoszféra, a hidroszféra témakörökben, ezek jellemzőivel, szennyezettségével, természetvédelmi és ökológiai kérdéseivel kapcsolatos feladatokat kellett megoldani. A harmadik forduló laboratóriumi…
Read More

A Környezet- és Természetvédő Szervezetek 24. Országos Találkozójának állásfoglalása

Archiv Anyagok
 A Környezet- és Természetvédő Szervezetek 24. Országos Találkozójának résztvevői megdöbbenéssel értesültek a sajtóból a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet elsorvasztásáról. Az elmúlt 20 évben ez az Intézmény mind szakmai-tudományos tevékenységével, mind a hallgatók magas színvonalú képzésével kiemelkedően szolgálta a hazai agrár-környezetgazdálkodás, környezetvédelem és a természetvédelem ügyét. Komoly utánpótlási bázisává vált a fenti témákat gondozó hazai szakmai és civil szervezeteknek. Az Intézet kollektívájának szakmai munkájára, társadalmi aktivitására továbbra is számítunk. Komárom, 2014. április 27.
Read More

Beszámoló a Magyar Környezetvédelmi Egyesület 2001-2005. évi tevékenységéről

Szemlézés
A Magyar Környezetvédelmi Egyesület 2005-ben tizennyolcadik működési évét zárta. A legutóbbi ? 2001. áprilisában tartott - közgyűlésünk óta eltelt időszakban is a korábbi évekhez hasonlóan, szerény körülmények között végzett folyamatos, színvonalas munkáról adhatunk számot. Törekvésünk volt hazánk jobb környezetállapotának elősegítése, a környezeti kultúra fejlesztése, ehhez a társadalmi bázis szélesítése, oktatás, tudatformálás. Alapszabályunk alapelveit betartva egyesületünk sokirányú tevékenységét a pártsemlegesség, a szakszerűség, a szakmai hitelesség jellemezte. Sikerrel elkerülte a túlpolitizált, a demagógiával átitatott, dogmákká csontosodott értelmetlen vitákat. Nem vállalta fel a tudomány, szakértelem megcsúfolását. Véleményét a preambulumában lefektetett elvek betartásával fejtette ki. E tevékenységével nem szerzett ?hírnevet?, de nem vált nevetségessé sem. Egyetlen állásfoglalását, nyilatkozatát sem kell évek múlva letagadnia, vagy szégyenkezni miatta, azaz megőrizte hitelességét. Anyagi lehetőségeink meghatározták a vállalható feladatokat, programokat. Az Egyesület a Beszámolóban vázolt eredményeket, a folyamatos…
Read More