EMLÉKEZTETŐ 2020. december 10.

EMLÉKEZTETŐ a Magyar Környezetvédelmi Egyesület Intéző Bizottsága 2020. december 10-ei üléséről

Napirendi pont: aktuális kérdések megbeszélése

Jelen vannak: Prof. Dr. Petrányi Győző, Véghné Reményi Mária, Kántor Sámuel, Koder Gábor

A koronavírus-járvány első és második hulláma közötti szabadabb, de jelentős korlátozásokat is tartalmazó időszakot Egyesületünk elnöksége kihasználta, egy IB ülésen júliusban és két munkaértekezleten októberben foglalkoztunk az aktuális kérdésekkel. Ezek közül az alábbiak emelhetők ki:

  • Egyesületünk közösen az MTA Környezet és Egészség Bizottságával, a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és a Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel szervezett egy tudományos ülést a természeti katasztrófákkal kapcsolatos kérdésekről (Program mellékelve). Fontos volt Muhoray Árpád tábornok úr segítsége a Polgári Védelemtől egy előadó beszervezésével, valamint Pándics Tamás közreműködése a Népegészségügyi Központból. Újra felvettük a kapcsolatot Rácz András agrárminisztériumi államtitkárral, aki vállalta a részvételt. Az időpont és a helyszín biztosítása is megtörtént, megbeszéltük a hallgatóság toborzásának, meghívásának lehetőségét. A járvány második hulláma miatt végül elhalasztottuk a tudományos ülést 2021 tavaszára.
  • Októberben Kántor Sámuel alelnökünk javaslatára levelet szerkesztettünk és küldtünk el Áder János köztársasági elnök Úrnak, melyben felhívtuk figyelmét a szakmai köröket és a társadalmi nyugalmat az utóbbi időben jelentősen foglalkoztató, irritáló jelenségre, mely az élő vizeink és partjainak természetvédelmi megkötöttségét figyelembe nem véve a profitorientált beépítésekre, a növényzet és állatvilág károsítására, melyek következményeként vizeink regenerálódó képessége csökken. Mivel a Balaton nanoszennyezettségéről is szó van a tervezett tudományos ülésünkön a, témát újból elővennénk és meghívnánk az Elnöki Hivatalból Körösi Csaba KEH igazgatót.
  • Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központja és a Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége elnöke Véghné Reményi Mária koordinálásával Jó gyakorlat a változáshoz címmel jeligés pályázatot írt ki a kerületi lakosok részére szeptemberben.A kiírás központi gondolata volt megismerni, hogy a 2020. elején kitört koronavírus-járvány okozta bizonytalanság, szemlélet- és gyakorlatváltozás milyen gyökeres fordulatot eredményezett az egyén, a közösségek életében. A pályázatokat értékelő bizottság munkájában egyesületünk részéről Prof. Dr. Petrányi Győző, Kántor Sámuel és Koder Gábor vett részt. 90, tartalmas  pályázat érkezett a lakosság három korcsoportjából (18-25 év, 25-50 év közöttiek és 50 év felettiek). Megállapítható, hogy valamennyi pályázó életében, szemléletében változást hozott a koronavírus járvány. A változások mindegyik korcsoportnál pozítivnak mondhatók : a kerületi önkormányzat segítségét elismerték, az emberi kapcsolatok felértékelődtek, egymás segítése fontossá vált, de kiemeltnek tartották az emberi környezet, a föld, a természet megóvását, a klímavédelmet. Különösen a fiatalok  én központú  magatartása változott meg  előnyösen!  A részt vevő pályázók és a díjazottak emléklapot, vásárlási utalványt kaptak véleménynyilványításukért.
  • Több online konzultációt tartottunk aktuális kérdésekkel kapcsolatban, melyek során pl. az egyre jobban elterjedő, már a fán tönkrement, elfeketedett dió problémát, a biciklisávok kijelölésénél az egészségkárosító hatások figyelembevételét vetettük fel. Amennyiben a Covid által meglévő korlátozások felszabadulnak, a felvetett témákban ankét megrendezését is tervezzük.
  • Tervezve volt egyesületünk részvétele a Polgári Védelem tudományos ülésén Csatai István az MPVTE elnöke közvetítésével, azonban az ülés megrendezése a járványhelyzet miatt elmaradt.
  • A Covid pandémia lecsengése után az IB összeül, áttekinti a 2020-ról elmaradt programokat, és amelyeknek aktualitása megmaradt, a 2021-es év programjába beiktatja. Ehhez kapcsolódik a tagdíj-befizetési kötelezettség is, melynek befizetésekor írásban megjegyzésre kerül annak 2020-ra való aktualitása is.