Konferenciák, rendezvények – 2013

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma háttérintézményeként működő Nemzeti Művelődési Intézet Élethosszig tartó tanulás projektje keretében Somogy megyéből kapott felkérést Egyesületünk környezetvédelemmel kapcsolatos előadások megtartására.
Iharosberényben 2013. október 26-án a Művelődési Otthon volt a helyszíne a Tiszta környezet, egészséges település rendezvényünknek. A megjelent érdeklődők előtt elnökünk Dr. Petrányi Győző akadémikus bevezetője után Hajdu László ökoközgazdász, alelnök tartott előadást a hulladékkezelés és a környezetvédelmi szemléletformálás témakörében, majd Kántor Sámuel alelnök adott tájékoztatást a közvetlen lakókörnyezetünkben elvégezhető tanórán kívüli környezet- és természetvédelmi nevelés lehetőségeiről, formáiról. A szép számú hallgatóság hozzászólásai után Dr. Petrányi Győző összegezte, értékelte az elhangzottakat, majd megköszönte a résztvevők aktivitását a sikeres találkozón.
Homokszentgyörgyön 2013. november 16-án a Művelődési Központ és Könyvtár előadótermében Dr. Petrányi Győző Klímaváltozások hatása állatbetegségek és növényi kórokozók terjedésére címmel tartott vetített képes előadásában a hőhullámok emberi egészségkárosító hatása, és azokkal szembeni védekezés mellett kitért ezek emberi, állattenyésztési, növénytermesztési valamint élelmiszerbiztonsági kérdéseire. Kiemelten foglalkozott a klímaváltozás következtében megjelenő kórokozók problémakörével. Ezt követően Kántor Sámuel a környezettudatos szemléletformálás és nevelés kérdéskörét elemezte. Élénk érdeklődés kísérte az előadásokat, amit az elhangzottakkal kapcsolatos közvetlen beszélgetés követett. A Magyar Környezetvédelmi Egyesület és az MTA Környezet és Egészség Bizottsága között kialakult kapcsolat célkitűzéseit segítve fontos volt ez a két találkozó, a fővárosból kimozdulva lehetőséget adott arra, hogy az Akadémia tudományos, szakmai információi, ismeretei, véleménye közvetlenül jusson el a társadalom és a civil szféra minél szélesebb köréhez.

Élelmiszerbiztonság a termőföldtől az asztalig címmel 2013. október 3-án a FMKH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán (2401 Velence Ország út 23.) kihelyezett ülést tartott a Magyar Tudományos Akadémia Környezet és Egészségügy Bizottsága, melyen egyesületünk képviselői is részt vettek. A tudományos program keretében Dr. Németh Tamás főtitkár (Magyar Tudományos Akadémia) Természeti erőforrások (talaj, víz) szerepe az élelmiszergazdaságban címmel tartott indító előadást, majd Dr. Pálmai Ottó igazgató (FMKH Növény és Talajvédelmi Igazgatósága) A hazai mezőgazdasági növénytermesztés élelmiszerbiztonsági és növényvédelmi helyzete témakört elemezte. Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos-helyettes, élelmiszerbiztonságért felelős helyettes államtitkár Az élelmiszerbiztonság állat- és humán-egészségügyi vonatkozásai hazánkban címmel ismertette állásfoglalását.
A Fővárosi Hulladékhasznosító Műben  Tudomány az élhetőbb környezetért címmel 2013. április 26-án a különböző szennyeződések emberi szervezetre gyakorolt hatásáról, valamint minél korábbi és eredményesebb felderítésükről tanácskoztak a Magyar Tudományos Akadémia Környezet és Egészség Bizottságának a Magyar Tudományos Akadémia (KEB) kihelyezett ülésén, melyen a Magyar Környezetvédelmi Egyesület képviselői is részt vettek. Németh Tamás, az MTA főtitkára köszöntötte a nyolcvanadik születésnapján Petrányi Győző akadémikust, aki két cikluson keresztül töltötte be a KEB elnöki posztját. Megköszönve Elnökünk egyesületünkben végzett eddigi munkáját Hajdu László alelnök a környezeti kultúra fejlesztése terén kifejtett sokoldalú, elkötelezett tevékenysége elismeréséül a szakmai kuratórium határozata alapján a Herman Ottó Emlékérem a Környezeti Kultúráért kitüntetést adományozta Petrányi Győzőnek. A tanácskozás résztvevői az évi 420 ezer tonna kommunális hulladék termikus hasznosítását lehetővé tévő és mind a hazai, mind az európai uniós környezetvédelmi előírásoknak megfelelő Fővárosi Hulladékhasznosító Mű előadótermében meghallgatták Dura Gyulának, az Országos Környezet-egészségügyi Intézet főigazgatójának A talaj és talajvíz szennyezettségéből eredő egészségkockázatok megítélése címmel tartott előadását, majd Tompa Anna, a Semmelweis Egyetem professzora a környezet nehézfém-szennyezésének a fejlődő idegrendszert érintő következményeit tekintette át. A további előadások: A szervezetet ért környezeti expozíciók rákkockázatának vizsgálata biológiai markarekkel, Gundy Sarolta tudományos osztályvezető, Országos Onkológiai Intézet; Civilek és önkormányzatok szerepe a környezetvédelemben és városüzemeltetésben, Hajdu László ökoközgazdász, MKvE alelnöke; Települési szilárd hulladék tematikus hasznosítása a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben, Sámson László igazgató, FKF Zrt.
A KEB ülésén résztvevők egyetértettek abban: a hulladékgazdálkodás legfőbb célja, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen, a meglévőt pedig a lehető leghatékonyabban lehessen újrafelhasználni. A csúcstechnológiával felszerelt létesítmény évente 13 ezer lakást lát el a fűtéshez szükséges gőzzel, további 45 ezer lakást elektromos árammal. A tanulságos konferenciát szakmai tájékoztatással kísért üzemlátogatás zárta.

Egyesületünk megalakulásának 25. évfordulójára tudományos előadásokat szerveztünk Zoo-Akadémia néven a Fővárosi Állat- és Növénykert Varázshegy előadótermeiben, segítve a legújabb kutatási eredmények közvetlen eljuttatását a természettudományok iránt érdeklődőknek.
– A Föld napján a Varázshegy Csillagtér előadótermében (2013. április 18.):
Süllyed a bárka. Tudjuk-e környezet- és emberbaráttá tenni településeinket? – Dr. v Callmeyer Ferenc, okl. építészmérnök, c. egyetemi tanár;
A gleccserek a Föld hőmérői – Dr. Juhász Árpád, geológus, Pro Natura Díjas, a TV2 tanácsadója;
– Az Állat- és Növényszeretet Fesztiválon a Varázshegy Óriások csarnokában (2013. október 5.):
Immunkoktél Laylának az első kis pesti orrszarvúnak – Dr. Kacskovics Imre egyetemi docens.
A dia és filmvetítéses előadásokat nagyszámú érdeklődő tekintette meg.