Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület

Köszöntöm Önöket a 47. alkalommal június 5-én tartott a Környezetvédelmi Világnapon.
A Föld védelmében  tett lépéseinket ünnepeljük, miközben bolygónkat csaknem elborítja a szemét.
Kezdjük a legegyszerűbb és legkézzelfoghatóbb dolgokkal, (szelektív gyűjtés,  szemétlerakási tilalom betartsa) hiszen már ezekkel is óriási eredményeket érhetünk el. Ugyanakkor találjuk meg azokat az  állampolgárokat, akik e  feladatok megoldása érdekében segítenek. Hulladékból naponta 3,5 millió tonna szemetet termelünk, melynek jelentős része bizony műanyag, Évente 8 milliárd műanyag zacskó köt ki a szemétben, csak az Európai Unió tagállamaiban.
A hetekben nyilvánosságra hozott európai uniós javaslat kivonná a forgalomból a tíz leggyakoribb egyszer használatos műanyag tárgyat, egyes műanyagok mennyiségét pedig korlátozná. A javaslat a gyártók nagyobb felelősségére is felhívja a figyelmet, és sok esetben az ő kezükbe helyezné a hulladékkezelés, de még a figyelemfelhívó kampányok szervezésének kérdését is.
A MPVSZ-el kötött Együttműködési Megállapodás is célul tűzte ki a polgári védelmi és 
 környezetvédelmi szervezetek aktív részvételét a lakosságtájékoztatásban,  a környezetkárosító hatások, valamint a katasztrófaveszély és veszélyhelyzet megelőzése érdekében.  Kiemelten kezeljük a környezettudatosságra történő felvilágosító tevékenységet, mely a Környezetvédelmi Egyesület és szervek, valamint a polgári védelem önkéntes szervezetek szakmai támogatásával valósulhat meg.

Tudjuk, hogy a MKvE hatalmas erőfeszítéseket tesz, e pozitív célok megoldása érdekében, ezért ezúton is kérjük a lakosság segítségét feladataink támogatása és megoldása érdekében, A gyerekeink nem láthatnak túl sok jó példát a ma élő felnőttektől, érezni kell mindenkinek e napon, ne csak ünnepeljünk, cselekedjünk is.

Budapest, 2019. június 05.
                                                       Tisztelettel:

                                                                                  Csatai István ny. pv. alezredes tanácsos

                                                                                                     MPVTE elnök