Tiszta környezet – egészséges település

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma háttérintézményeként működő Nemzeti Művelődési Intézet “Élethosszig tartó tanulás” projektje keretében Somogy megyéből kapott felkérést Egyesületünk környezetvédelemmel kapcsolatos előadások megtartására.

Iharosberényben 2013. október 26-án a Művelődési Otthon volt a helyszíne a “Tiszta környezet – egészséges település” rendezvényünknek. A megjelent érdeklődők előtt Dr. Petrányi Győző akadémikus bevezetője után Hajdu László öko-közgazdász, alelnök tartott előadást a hulladékkezelés és a környezetvédelmi szemléletformálás témakörében, majd Kántor Sámuel elnökhelyettes adott tájékoztatást a közvetlen lakókörnyezetünkben elvégezhető tanórán kívüli környezet- és természetvédelmi nevelés lehetőségeiről, formáiról. A szép számú hallgatóság hozzászólásai után Dr. Petrányi Győző összegezte, értékelte az elhangzottakat, majd megköszönte a résztvevők aktivitását a sikeres találkozón.

Homokszentgyörgyön 2013. november 16-án a Művelődési Központ és Könyvtár előadótermében Dr. Petrányi Győző “Klímaváltozások hatása állatbetegségek és növényi kórokozók terjedésére”  címmel tartott vetített képes előadásában a hőhullámok emberi egészségkárosító hatása, és azokkal szembeni védekezés mellett kitért ezek állattenyésztési, növénytermesztési valamint élelmiszerbiztonsági kérdéseire. Kiemelten foglalkozott a klímaváltozás következtében megjelenő kórokozók problémakörével. Ezt követően Kántor Sámuel a környezettudatos szemléletformálás és nevelés kérdéskörét elemezte. Élénk érdeklődés kísérte az előadásokat, amit az elhangzottakkal kapcsolatos közvetlen beszélgetés követett.

A Magyar Környezetvédelmi Egyesület és az MTA Környezet és Egészség Bizottsága között kialakult kapcsolat célkitűzéseit segítve fontos volt ez a két találkozó arra, hogy a fővárosból kimozdulva lehetőséget adott arra, hogy az Akadémia tudományos, szakmai információi, ismeretei, véleménye közvetlenül jusson el a területre, a társadalom és a civil szféra minél szélesebb köréhez.