Beszámoló a Magyar Környezetvédelmi Egyesület 2001-2005. évi tevékenységéről

Szemlézés
A Magyar Környezetvédelmi Egyesület 2005-ben tizennyolcadik működési évét zárta. A legutóbbi ? 2001. áprilisában tartott - közgyűlésünk óta eltelt időszakban is a korábbi évekhez hasonlóan, szerény körülmények között végzett folyamatos, színvonalas munkáról adhatunk számot. Törekvésünk volt hazánk jobb környezetállapotának elősegítése, a környezeti kultúra fejlesztése, ehhez a társadalmi bázis szélesítése, oktatás, tudatformálás. Alapszabályunk alapelveit betartva egyesületünk sokirányú tevékenységét a pártsemlegesség, a szakszerűség, a szakmai hitelesség jellemezte. Sikerrel elkerülte a túlpolitizált, a demagógiával átitatott, dogmákká csontosodott értelmetlen vitákat. Nem vállalta fel a tudomány, szakértelem megcsúfolását. Véleményét a preambulumában lefektetett elvek betartásával fejtette ki. E tevékenységével nem szerzett ?hírnevet?, de nem vált nevetségessé sem. Egyetlen állásfoglalását, nyilatkozatát sem kell évek múlva letagadnia, vagy szégyenkezni miatta, azaz megőrizte hitelességét. Anyagi lehetőségeink meghatározták a vállalható feladatokat, programokat. Az Egyesület a Beszámolóban vázolt eredményeket, a folyamatos…
Read More

Tiszta környezet – egészséges település

Archiv Anyagok
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma háttérintézményeként működő Nemzeti Művelődési Intézet "Élethosszig tartó tanulás" projektje keretében Somogy megyéből kapott felkérést Egyesületünk környezetvédelemmel kapcsolatos előadások megtartására. Iharosberényben 2013. október 26-án a Művelődési Otthon volt a helyszíne a "Tiszta környezet - egészséges település" rendezvényünknek. A megjelent érdeklődők előtt Dr. Petrányi Győző akadémikus bevezetője után Hajdu László öko-közgazdász, alelnök tartott előadást a hulladékkezelés és a környezetvédelmi szemléletformálás témakörében, majd Kántor Sámuel elnökhelyettes adott tájékoztatást a közvetlen lakókörnyezetünkben elvégezhető tanórán kívüli környezet- és természetvédelmi nevelés lehetőségeiről, formáiról. A szép számú hallgatóság hozzászólásai után Dr. Petrányi Győző összegezte, értékelte az elhangzottakat, majd megköszönte a résztvevők aktivitását a sikeres találkozón. Homokszentgyörgyön 2013. november 16-án a Művelődési Központ és Könyvtár előadótermében Dr. Petrányi Győző "Klímaváltozások hatása állatbetegségek és növényi kórokozók terjedésére"  címmel tartott vetített képes előadásában a hőhullámok emberi…
Read More

Élelmiszerbiztonság a termőföldtől az asztalig

Archiv Anyagok
Élelmiszerbiztonság a termőföldtől az asztalig címmel 2013. október 3-án a FMKH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán (2401 Velence Ország út 23.) kihelyezett ülést tartott a Magyar Tudományos Akadémia Környezet és Egészségügy Bizottsága, melyen egyesületünk képviselői is meghívottként részt vettek. A tudományos program keretében Dr. Németh Tamás főtitkár (Magyar Tudományos Akadémia) ?Természeti erőforrások (talaj, víz) szerepe az élelmiszergazdaságban? címmel tartott indító előadást, majd Dr. Pálmai Ottó igazgató (FMKH Növény és Talajvédelmi Igazgatósága) ?A hazai mezőgazdasági növénytermesztés élelmiszerbiztonsági és növényvédelmi helyzete? témakört elemezte. Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos-helyettes, élelmiszerbiztonságért felelős helyettes államtitkár ?Az élelmiszerbiztonság állat- és humán-egészségügyi vonatkozásai hazánkban? címmel ismertette állásfoglalását.
Read More

Zoo-Akadémia – Állat- és Növényszeretet Fesztivál

Archiv Anyagok
A Fővárosi Állat- és Növénykertben 2013. október 5-én rendezték az Állat- és Növényszeretet Fesztivált. Keretében a Magyar Környezetvédelmi Egyesület felkérésére Dr. Kacskovics Imre immunológus, Akadémiai és Szabadalmi Nívódíjas, az ELTE Immunológai Tanszék docense tartott előadást a Zoo-Akadémia rendezvényén "Immunkoktél Laylának az első kis pesti orrszarvúnak"címmel az Óriások csarnokában. Az újszülött immunrendszere a születést követő hetekben meglehetősen fejletlen és éppen ezért nem is tud hatékonyan részt venni a fertőzések megakadályozásában. Ezt az időleges védelmi hiányt pótolják az anya immunrendszere által termelt ellenanyagok, amit egyfajta "immunológiai tapasztalat" közvetítésének is felfoghatunk. 2007. január 23-án a budapesti állatkertben született meg Layla, a világon az első olyan életképes orrszarvúborjú, amely mesterséges termékenyítéssel fogant. Mivel Lulu, az anyaállat nem tudta szoptatni, a kis orrszarvút mesterségesen táplálták. Az ehhez szükséges immun-készítményt Kacskovics Imre immunológus és munkatársai készítették el.
Read More

Tudomány az élhetőbb környezetért

Archiv Anyagok
A különböző szennyeződések emberi szervezetre gyakorolt hatásáról, valamint minél korábbi és eredményesebb felderítésükről tanácskoztak a Magyar Tudományos Akadémia Környezet és Egészség Bizottságának (KEB) tagjai a testület kihelyezett ülésén, a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben. Az évi négy-öt, közöttük általában két kihelyezett ülést tartó KEB szokásos munkarendjébe illeszkedő, ?Egészségügyi kockázatok, környezetvédelem és hulladékgazdálkodás? című rendezvényen az MTA Agrár-, Orvosi és Biológiai Tudományok Osztályaáltal 1985-ben megalapított Környezet és Egészség Bizottság tagjai mellett a Magyar Környezetvédelmi Egyesület képviselői is részt vettek. A tanácskozáson Németh Tamás, az MTA főtitkára köszöntötte a nyolcvanadik születésnapját a héten ünneplő Petrányi Györgyakadémikust, aki két cikluson keresztül töltötte be a KEB elnöki posztját. A Poór Gyula, az MTA doktora által vezetett KEB feladata a humán-, az állati és a növényi szervezetek egészségét érintő, negatív és pozitív környezeti hatások és a velük kapcsolatos jelenségek, események tudományos értékelése, állásfoglalások megfogalmazása, valamint interdiszciplináris megközelítésű…
Read More