Herman Ottó emlékérem a környezeti kultúráért – 2014.

Archiv Anyagok
LAUDÁCIÓ DR. VADÁSZ GYÖRGY HERMAN OTTÓ EMLÉKÉREM ÁTADÁS MAGYAR IPARSZÖVETSÉG (OKISZ) - 2014. december 17. Kedves Elnök Úr! Tisztelt jelenlévők, Hölgyeim és Uraim! Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy Herman Ottó halálának 100. évfordulójára emlékezve a Magyar Környezetvédelmi Egyesület független bíráló bizottsága által odaítélt HERMAN OTTÓ EMLÉKÉREM A KÖRNYEZETI KULTÚRÁÉRT díjat személyesen adhatom át dr. Vadász György elnök úrnak. Ezzel az elismeréssel szeretnénk kifejezni nagyrabecsülésünket a Magyar Iparszövetség magas színvonalú, eredményes és tekintélyt parancsoló tevékenységének, melyben kiemelkedő szerepe van Elnök Úrnak, mint a Szövetség felelős vezetőjének. Dr. Vadász György országosan ismert és elismert vezető, aki meghatározó módon, fáradhatatlan lendülettel és hittel, képviseli és védi a szervezettagjainak gazdasági-társadalmi érdekeit. Következetesen vallja és megvalósítja a Szövetség alapelvét, hogy nem szabad megvárni a reformintézkedések kényszerítő hatását, hanem várakozás nélkül alkalmassá kell válni a megváltozott körülmények…
Read More

HERMAN OTTÓ EMLÉKÉREM A KÖRNYEZETI KULTÚRÁÉRT

Archiv Anyagok
    LAUDÁCIÓ PROF. DR. SÓTONYI PÉTER HERMAN OTTÓ EMLÉKÉREM ÁTADÁS MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ? 2014. decemberamikor a szakmai érvek a háttérbe szorulnak, következetesen tudja képviselni a természet törvényeinek megismerését, a természettudatos szemlélet kialakítását és a környezetvédelem fontosságát. A Társulat tevékenységének és elnökének eredményes munkáját Egyesületünk különösen azért becsüli nagyra és tartja fontosnak, mert megérti a Társulat egyik elsődleges célját, hogy a tudományos eredményeket, a természettudományos gondolkodás és véleményformálás jelentőségét megismertetesse a társadalommal és a civil fómódszerei, formái az egyházi oktatási intézményekben tárgykörben nemzetközi konferenciákat szerveztek, melyekben Harmati Béla evangélikus püspök, tiszteletbeli elnökünk alapvető szerepet töltött be. Az Egyesület számos kiadványa, rendezvénye és szakmai fórumokkal, szervezetekkel, kamarákkal, önkormányzatokkal, lezajlott együttműködése mellett talán a legértékesebb a ma is élő kapcsolat az MTA-val.  Kiemelkedik ezek közül Magyar Tudományos Akadémia  Környezettudományi Elnöki Bizottságával,…
Read More