Alapszabály

Archiv Anyagok
A MAGYAR KÖRNYEZETVÉDELMI  EGYESÜLET  ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Környezetvédelmi Egyesület az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény); a Polgári Törvénykönyvről (PTK) szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései figyelembevételével foglalta alapszabályát egységes szerkezetbe. Az egyesület a környezet védelméért felelősséget érző, azért tenni akaró jeles tudósok, művészek, neves közéleti személyiségek és állampolgárok kezdeményezésére alakult meg 1988. április 22-én, független, alulról építkező társadalmi szervezetként. Az egyesület célja, hogy a környezet- és természetvédelemre vonatkozó jogszabályok, előírások megtartásával és megtartatásával hazánk jobb környezeti állapotának elérése érdekében segítse a környezeti kultúra fejlesztését, a környezet és klímatudatosság társadalmi bázisának kiszélesítését. Az egyesület nem folytat közvetlen politikai tevékenységet, nem állít sem országgyűlési, sem önkormányzati képviselőválasztáson jelöltet, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. I. Egyesület neve:…
Read More