Konferenciák, rendezvények – 2013

Archiv Anyagok
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma háttérintézményeként működő Nemzeti Művelődési Intézet Élethosszig tartó tanulás projektje keretében Somogy megyéből kapott felkérést Egyesületünk környezetvédelemmel kapcsolatos előadások megtartására. - Iharosberényben 2013. október 26-án a Művelődési Otthon volt a helyszíne a Tiszta környezet, egészséges település rendezvényünknek. A megjelent érdeklődők előtt elnökünk Dr. Petrányi Győző akadémikus bevezetője után Hajdu László ökoközgazdász, alelnök tartott előadást a hulladékkezelés és a környezetvédelmi szemléletformálás témakörében, majd Kántor Sámuel alelnök adott tájékoztatást a közvetlen lakókörnyezetünkben elvégezhető tanórán kívüli környezet- és természetvédelmi nevelés lehetőségeiről, formáiról. A szép számú hallgatóság hozzászólásai után Dr. Petrányi Győző összegezte, értékelte az elhangzottakat, majd megköszönte a résztvevők aktivitását a sikeres találkozón. - Homokszentgyörgyön 2013. november 16-án a Művelődési Központ és Könyvtár előadótermében Dr. Petrányi Győző Klímaváltozások hatása állatbetegségek és növényi kórokozók terjedésére címmel tartott vetített képes előadásában a…
Read More

Megelőzés vagy alkalmazkodás

Archiv Anyagok
Vitaindító a Magyar Környezetvédelmi Egyesület részére Globális felmelegedés Benne vagyunk a globális felmelegedés időszakában. A Föld felszínének átlaghőmérséklete 1950 és 2003 között, 13,87 C?-ról 14,52 C?-ra (0.65 C?) növekedett. Arról még vitatkoznak a tudósok, hogy a globális felmelegedés csupán természeti jelenség, vagy antropogén hatások következménye is? Valószínűleg mindkét jelenség együttes hatásáról van szó. A káros gázok, elsősorban a szén-dioxidok-kibocsátása miatt a globális földfelszíni hőmérséklet 1,4-5,8 C?-al emelkedhet a XXI. században. Magyarországi tendenciák A magyarországi átlag jól követi a globális változásokat, annál valamivel magasabb, 0.77 C? melegedési értéket mutat. A telek és a tavaszok átlagosak, a nyarak jobban (1 C?) az őszök kevésbé (0,4-0,5 C?) követik a globális tendenciákat. Hazánkban a minimum és a maximumhőmérsékletek hasonló mértékben növekszenek. Növekszik a 20 C? feletti minimumhőmérsékletű napok száma. Az éves csapadékmennyiség a XX.…
Read More

ÁLLÁSFOGLALÁS

Archiv Anyagok
Klímaváltozás; Megelőzés? Alkalmazkodás? A Magyar Környezetvédelmi Egyesület Választmánya állást foglalt a Klímaváltozás tárgykörében. Kiemelt fontosságot tulajdonít a klímaváltozás várható, továbbá az észlelhető hatásait figyelembe vevő alkalmazkodás területein folyó kutatások felerősítésének, melynek hazai eredményei nemzetközileg is hasznosíthatók. A klímaváltozás megelőzésére, ütemének mérséklésére tett és teendő hazai és nemzetközi erőfeszítések mellett legalább olyan súlyú erőfeszítéseket kell tenni a klímaváltozás hatásainak kezelésére. Mint közismert a klímaváltozás fellelhető hatása hazánkban is megjelent. Az időjárási folyamatok jellegében történt változás, a faunában és flórában érzékelhető negatív hatások, a vízgazdálkodás és az agrárkultúra területét érintő új kihívások stb., új, jó válaszokat igényelnek. A szükséges új intézkedéseket már most fel kell gyorsítani, úgy a kutatások, mint a már megtehető gyakorlati lépések terén. (2011.) MKvE Választmánya
Read More

Globális klímaváltozás program

Archiv Anyagok
    A klímaváltozás valószínűsége már a 20. század hetvenes éveinek elején előtérbe került. Az ENSZ Stockholmi Konferenciájának (1972) ajánlásai sürgették a további kutatásokat a fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származó gázok környezeti hatásainak feltárására. Továbbá a szélsőséges időjárási eredmények okait és következményeit szintén megvizsgálandónak tartották. A későbbi évek mérési eredményei egyértelműen kimutatták,  hogy lassan, de észrevehetően növekszik a légkör CO2 tartalma és a Föld felszínének átlaghőmérséklete. A 20. század nyolcvanas éveiben egyre több figyelmet fordítottak a lehetséges klímaváltozás okainak, lehetőségeinek feltárására. A tudósok véleménye megoszlott a tendenciák minősítésében. Természetesen senki sem vonta kétségbe a mért adatok (CO2 tartalom, átlaghőmérséklet) valódiságát. Sőt még abban is elég nagyfokú egyetértés volt, hogy a klímaváltozás korunk realitása. A vita a körül csúcsosodott ki, hogy a változás most már meghatározott emberi tevékenység által kiváltott (antropogén jellegű)…
Read More