Magyar Tudomány Ünnepe 2017.

Aktualitas
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület  és a Magyar Környezetvédelmi Egyesület  2017. december 12-én ünnepi ülést tartott, az MPVSZ székhelyén (Budapest XIII. Zsinór u. 8-12.). Dr. habil. Endrődi István  tű. ezredes, az MPVSZ elnöke köszöntőjében kitért a testület idei munkájára, a fontosabb eredményekre, valamint a testület előtt álló szakmai kihívásokra. A tanácsadó testület idei munkáját dr. Tóth Ferenc  tűzoltó dandártábornok, országos polgári védelmi főfelügyelő értékelte, a polgári védelem katasztrófavédelem feladatrendszerében elfoglalt helyéről, az elért eredményekről, a várható feladatokról adott tájékoztatást. Prof. Dr. Petrányi Győző  akadémikus, egyesületünk elnöke előadásában az élhető városi környezet jellemzőiről, a városfejlesztés környezetvédelmi feladatairól értekezett. Külön szólt a környezeti értékek megtartásának és az ideális városkép kialakításának bonyolult kapcsolatáról. Dr. Varga Miklós  egyesületünk alelnöke előadásában a hazánk árvízmentesítésével kapcsolatos kihívásokról, az…
Read More

A társadalom, mint meghatározó környezeti tényező hatásai és az alkalmazkodás lehetőségei

Aktualitas
 A társadalom, mint meghatározó környezeti tényező hatásai és az alkalmazkodás lehetőségei  címmel tudományos ülést rendezett 2017. május 25?én a Magyar Tudományos Akadémia Környezet és Egészség Bizottsága, társszervezők a Magyar Környezetvédelmi Egyesület és a Magyar Természettudományi Társulat. (Helyszín: MTA Székház Budapest, Széchenyi tér 9.  Felolvasóterem).   Poór Gyula KEB elnök bevezetője után elhangzott előadások: A társadalmi, gazdasági, környezeti válság és a szétforgácsolódott tudomány - Vida Gábor  akadémikus, Más, új, idegen ? változó közösség a globalizálódó világban és hatása az egyénre - Csépe Valéria akadémikus, Lelki egészség és mentális epigenetika - Falus András  akadémikus,  Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek felzárkóztatásának jelentősége és módszerei - Kovácsné Nagy Emese  PhD. Az előadásokat megbeszélés, vita követte. Sótonyi Péter  akadémikus összefoglaló zárszavával ért véget a konferencia. Az ülés aktualitását az adta meg, hogy a társadalom, mint környezeti tényező…
Read More