A társadalom, mint meghatározó környezeti tényező hatásai és az alkalmazkodás lehetőségei

 A társadalom, mint meghatározó környezeti tényező hatásai és az alkalmazkodás lehetőségei  címmel tudományos ülést rendezett 2017. május 25?én a Magyar Tudományos Akadémia Környezet és Egészség Bizottsága, társszervezők a Magyar Környezetvédelmi Egyesület és a Magyar Természettudományi Társulat. (Helyszín: MTA Székház Budapest, Széchenyi tér 9.  Felolvasóterem).  

Poór Gyula KEB elnök bevezetője után elhangzott előadások: A társadalmi, gazdasági, környezeti válság és a szétforgácsolódott tudomány – Vida Gábor  akadémikus, Más, új, idegen ? változó közösség a globalizálódó világban és hatása az egyénre – Csépe Valéria akadémikus, Lelki egészség és mentális epigenetika – Falus András  akadémikus,  Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek felzárkóztatásának jelentősége és módszerei – Kovácsné Nagy Emese  PhD. Az előadásokat megbeszélés, vita követte. Sótonyi Péter  akadémikus összefoglaló zárszavával ért véget a konferencia.

Az ülés aktualitását az adta meg, hogy a társadalom, mint környezeti tényező a környezetvédelem oldaláról kevéssé érintett kérdés, mellyel kapcsolatos feszültségek egyre inkább érintik a társadalom egyes tagjait vagy közösségeit, mind anyagi, mind kulturális  és egészségügyi vonatkozásban.