ÁLLÁSFOGLALÁS

Klímaváltozás; Megelőzés? Alkalmazkodás?
A Magyar Környezetvédelmi Egyesület Választmánya állást foglalt a Klímaváltozás tárgykörében. Kiemelt fontosságot tulajdonít a klímaváltozás várható, továbbá az észlelhető hatásait figyelembe vevő alkalmazkodás területein folyó kutatások felerősítésének, melynek hazai eredményei nemzetközileg is hasznosíthatók.
A klímaváltozás megelőzésére, ütemének mérséklésére tett és teendő hazai és nemzetközi erőfeszítések mellett legalább olyan súlyú erőfeszítéseket kell tenni a klímaváltozás hatásainak kezelésére.
Mint közismert a klímaváltozás fellelhető hatása hazánkban is megjelent. Az időjárási folyamatok jellegében történt változás, a faunában és flórában érzékelhető negatív hatások, a vízgazdálkodás és az agrárkultúra területét érintő új kihívások stb., új, jó válaszokat igényelnek. A szükséges új intézkedéseket már most fel kell gyorsítani, úgy a kutatások, mint a már megtehető gyakorlati lépések terén. (2011.)
MKvE Választmánya