EMLÉKEZTETŐ 2020. december 10.

Aktualitas
EMLÉKEZTETŐ a Magyar Környezetvédelmi Egyesület Intéző Bizottsága 2020. december 10-ei üléséről Napirendi pont: aktuális kérdések megbeszélése Jelen vannak: Prof. Dr. Petrányi Győző, Véghné Reményi Mária, Kántor Sámuel, Koder Gábor A koronavírus-járvány első és második hulláma közötti szabadabb, de jelentős korlátozásokat is tartalmazó időszakot Egyesületünk elnöksége kihasználta, egy IB ülésen júliusban és két munkaértekezleten októberben foglalkoztunk az aktuális kérdésekkel. Ezek közül az alábbiak emelhetők ki: Egyesületünk közösen az MTA Környezet és Egészség Bizottságával, a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és a Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel szervezett egy tudományos ülést a természeti katasztrófákkal kapcsolatos kérdésekről (Program mellékelve). Fontos volt Muhoray Árpád tábornok úr segítsége a Polgári Védelemtől egy előadó beszervezésével, valamint Pándics Tamás közreműködése a Népegészségügyi Központból. Újra felvettük a kapcsolatot Rácz András agrárminisztériumi államtitkárral, aki vállalta a részvételt. Az időpont és a helyszín…
Read More

Könyörgött a Föld

Aktualitas
A Föld könyörgött: - ó ember állj meg, ne bánts! tengert, folyót, ne szennyezz, kincseim ne ásd, az erdőt ne pusztítsd, állatnak hagyj helyet, ne vágd ki a fát, min a madár csicsereg. s az ember fűrészelt, a Föld csak könyörgött tovább. (tovább…)
Read More

Polgári Védelem Világnapja

Aktualitas
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége a Polgári Védelem Világnapja alkalmából 2020. március 3-án koszorúzási ünnepséget szervezett a Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Budapest I.  Kapisztrán tér 2-4.) Díszudvarán a Légoltalom Hősi Halottai Emléktáblájánál. A kegyeleti megemlékezésen egyesületünk tagjai is részt vettek. Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy mondott ünnepi beszédet. A megjelent szervezetek képviselői lerótták kegyeletüket, egyesületünk nevében Prof. Dr. Petrányi Győző elnök és Koder Gábor főtitkár, a Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége nevében Véghné Reményi Mária elnök koszorúzott.
Read More

TÁMOGATÁSI NYILATKOZAT

Aktualitas
A Magyar Környezetvédelmi Egyesület vezetése támogatja a MyForest Közösségi Erdőkért Alapítvány által indított fásítási programot, különösen azért mert az egyezik Egyesületünk célkitűzéseivel és jelenlegi aktivitásával. Az Alapítvány programjának kiemelt fontosságát alátámasztja az is, hogy illeszkedik a klímaváltozás lassítási törekvéshez, továbbá segíti, a Legyen Magyarország a Klímaváltozás Oázisa célkitűzés megvalósulásának segítő programja. Budapest, 2019. december 9. Prof. Dr. Petrányi Győző az MTA r. tagjaMKvE elnöke
Read More

Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület

Aktualitas
Köszöntöm Önöket a 47. alkalommal június 5-én tartott a Környezetvédelmi Világnapon. A Föld védelmében  tett lépéseinket ünnepeljük, miközben bolygónkat csaknem elborítja a szemét. Kezdjük a legegyszerűbb és legkézzelfoghatóbb dolgokkal, (szelektív gyűjtés,  szemétlerakási tilalom betartsa) hiszen már ezekkel is óriási eredményeket érhetünk el. Ugyanakkor találjuk meg azokat az  állampolgárokat, akik e  feladatok megoldása érdekében segítenek. Hulladékból naponta 3,5 millió tonna szemetet termelünk, melynek jelentős része bizony műanyag, Évente 8 milliárd műanyag zacskó köt ki a szemétben, csak az Európai Unió tagállamaiban. A hetekben nyilvánosságra hozott európai uniós javaslat kivonná a forgalomból a tíz leggyakoribb egyszer használatos műanyag tárgyat, egyes műanyagok mennyiségét pedig korlátozná. A javaslat a gyártók nagyobb felelősségére is felhívja a figyelmet, és sok esetben az ő kezükbe helyezné a hulladékkezelés, de még a figyelemfelhívó kampányok szervezésének kérdését is. A MPVSZ-el kötött Együttműködési Megállapodás is célul tűzte…
Read More

MKvE – NYUBUSZ együttműködés

Aktualitas
Együttműködési megállapodást kötöttünk 2018. december 5-én a Nyugdíjasok Budapesti Szövetségével, melyben kiemeljük, a természeti kulturális-szellemi örökségünk óvását, a környezettudatos tevékenység, közgondolkodás szélesítését. Együttműködünk a környezet- és természetvédelmi nevelés, ezen belül kiemelten a természettudományos ismeretterjesztés területén. Az együttműködési megállapodást a Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége elnöke Véghné Reményi Mária, egyesületünk részéről Prof. Dr. Petrányi Győző elnök látta el kézjegyével. A Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége kezdeményezésére tagjaikat egyesületünkbe felvettük.
Read More

Polgári Védelem Világnapja

Aktualitas
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége a Polgári Védelem Világnapja alkalmából 2019. március 7-én koszorúzási ünnepséget szervezett a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Díszudvarán a Légoltalom Hősi Halottai Emléktáblájánál. A kegyeleti megemlékezésen egyesületünk tagjai is részt vettek. Egyesületünk nevében Prof. Dr. Petrányi Győző elnök és Dr. Varga Miklós alelnök koszorúzott.
Read More

Tevékenységeink

Aktualitas
Magyar Tudomány Ünnepe – 2018. Tudományos konferenciára került sor 2018. december 5-én a Magyar Tudomány Ünnepe és a Magyar Honvédség megalakulásának 170. évfordulója alkalmából, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnökségi épületében. A rendezvény a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a Magyar Hadtudományi Társaság Katasztrófavédelmi- és Polgári Védelmi Szakosztálya, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete, a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület, a Magyar Környezetvédelmi Egyesület, a Védelmi Információs Központ Alapítvány kuratóriuma és a Katasztrófavédelem Központi Múzeumával közösen került megrendezésre. A konferencia betekintést nyújtott a honvédség és a különböző lakosságvédelmi rendeltetésű szervezetek együttműködésébe. A konferencia levezető elnöke Dr. habil. Endrődi István tű. ezredes, az MPVSZ elnöke köszöntette a résztvevőket. A konferencia első előadását Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy tartotta, aki megemlékezett a Magyar Tudomány Ünnepéről, egészen az alapítástól a mai napig tartó…
Read More

Szemelvények – gyermek és ifjúsági közösségek tapasztalatcseréje

Archiv Anyagok
Szemelvények a Magyar Környezetvédelmi Egyesület által szervezett  Környezet- és  természetvédelmi gyermek- és  ifjúsági közösségek nemzetközi tapasztalatcseréken  elhangzott előadásokból ADA – Természetbarát Kör            Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Magyar Környezetvédelmi Egyesület minden munkatársát, vendéglátóinkat és a tanácskozás minden felnőtt és ifjú résztvevőjét! Bácskából, a Tisza mellől, Adáról jöttünk, mindketten - Török Ádám és Kiss Adrianna - a Természetbarát Kör tagjai vagyunk. Felkészítő tanárunk Hodik Sándor.            „   a legtöbb ember elfelejtette, hogyan kell bánni az élőlényekkel,            rendszerekkel. És megint csak ez az oka annak, hogy az emberiség            ahol  csak kapcsolatba kerül a természettel, pusztulással fenyegeti,            pedig benne és belőle él.”                                       (Konrad Lorenz: Mentsétek meg a reményt)            Kár szépíteni: az emberiség úgy jött létre, hogy nem sokkal a születése után szembefordult szülőanyjával, a természettel. Úgy is…
Read More