Beszámoló a Magyar Környezetvédelmi Egyesület 2001-2005. évi tevékenységéről

Szemlézés
A Magyar Környezetvédelmi Egyesület 2005-ben tizennyolcadik működési évét zárta. A legutóbbi ? 2001. áprilisában tartott - közgyűlésünk óta eltelt időszakban is a korábbi évekhez hasonlóan, szerény körülmények között végzett folyamatos, színvonalas munkáról adhatunk számot. Törekvésünk volt hazánk jobb környezetállapotának elősegítése, a környezeti kultúra fejlesztése, ehhez a társadalmi bázis szélesítése, oktatás, tudatformálás. Alapszabályunk alapelveit betartva egyesületünk sokirányú tevékenységét a pártsemlegesség, a szakszerűség, a szakmai hitelesség jellemezte. Sikerrel elkerülte a túlpolitizált, a demagógiával átitatott, dogmákká csontosodott értelmetlen vitákat. Nem vállalta fel a tudomány, szakértelem megcsúfolását. Véleményét a preambulumában lefektetett elvek betartásával fejtette ki. E tevékenységével nem szerzett ?hírnevet?, de nem vált nevetségessé sem. Egyetlen állásfoglalását, nyilatkozatát sem kell évek múlva letagadnia, vagy szégyenkezni miatta, azaz megőrizte hitelességét. Anyagi lehetőségeink meghatározták a vállalható feladatokat, programokat. Az Egyesület a Beszámolóban vázolt eredményeket, a folyamatos…
Read More

Beszámoló a Magyar Környezetvédelmi Egyesület 1996-2000. évi tevékenységéről

Szemlézés
A Magyar Környezetvédelmi Egyesület 2001-ben működésének tizennegyedik évét éli. Az eltelt megközelítőleg másfél évtized jelentős érdeme, hogy igen nehéz működési feltételek mellett, jelentős személyes áldozatok árán, az ügy iránti elkötelezettséget bizonyítva folyamatos munkáról adunk számot. Az Egyesület vezetése munkáját az alapszabály preambulumában lerögzített alapelvet szem előtt tartva a pártsemlegesség betartásával, a szakszerűség, a szakmai hitelesség szem előtt tartásával végezte. Kerülte a túlpolitizált, a demagógiával átitatott, dogmákká csontosodott értelmetlen vitákat. Nem vállalta fel a tudomány, a szakértelem megcsúfolását. Véleményét megkeresés esetén a preambulumában lefektetett elvek betartásával fejtette ki. E tevékenységével nem szerzett ?hírnevet?, de nem vált nevetségessé sem. Egyetlen állásfoglalását, nyilatkozatát sem kell évek múlva letagadnia, vagy szégyenkezni miatta ? mint nem egy zöld szervezetnél tapasztalható ? azaz megőrizte hitelességét. Ezt a tényt a beszámolási időszak tevékenysége is igazolja. Az 1996…
Read More