HERMAN OTTÓ EMLÉKÉREM A KÖRNYEZETI KULTÚRÁÉRT

 

 

LAUDÁCIÓ PROF. DR. SÓTONYI PÉTER HERMAN OTTÓ EMLÉKÉREM ÁTADÁS

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ? 2014. decemberamikor a szakmai érvek a háttérbe szorulnak, következetesen tudja képviselni a természet törvényeinek megismerését, a természettudatos szemlélet kialakítását és a környezetvédelem fontosságát.

A Társulat tevékenységének és elnökének eredményes munkáját Egyesületünk különösen azért becsüli nagyra és tartja fontosnak, mert megérti a Társulat egyik elsődleges célját, hogy a tudományos eredményeket, a természettudományos gondolkodás és véleményformálás jelentőségét megismertetesse a társadalommal és a civil fómódszerei, formái az egyházi oktatási intézményekben tárgykörben nemzetközi konferenciákat szerveztek, melyekben Harmati Béla evangélikus püspök, tiszteletbeli elnökünk alapvető szerepet töltött be.

Az Egyesület számos kiadványa, rendezvénye és szakmai fórumokkal, szervezetekkel, kamarákkal, önkormányzatokkal, lezajlott együttműködése mellett talán a legértékesebb a ma is élő kapcsolat az MTA-val.  Kiemelkedik ezek közül Magyar Tudományos Akadémia  Környezettudományi Elnöki Bizottságával, Környezet és Egészségügyi Bizottsággal közösen 2011 őszén szervezett Környezetünk gyorsuló változásának körülményei és a teendők tudományos megalapozása című konferencia. Az MTA?val szervezett több közös rendezvény célja az volt, hogy az akadémia tudományos eredményeinek üzenetét közérthetően az Egyesület megismertesse a civil fórumokkal és a társadalom különböző képviselőivel. Ezek közül kiemelném, a ZOO-AKADÉMIA rendezvényeit, melyek Persányi főigazgató támogatásával zajlottak le, a Kisipari Országos Szövetséggel és a Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolával közös előadásokat, vagy a Somogy megyei kultúrházi tanácskozásokat a klímaváltozások egészségügyi-, mezőgazdasági-  állattenyésztési hatásairól.

Természetesen sikertelenségek is kisérték az Egyesület tevékenységét melyek közül a legutolsó, a Városliget megmentése érdekében, az Építész Szövetséggel és az Urbanisztikai Fórummal kezdeményezett petíció- és aláírásgyűjtésünk volt. A minden szakmai érv, polgári tiltakozás és alternatív javaslat ellenére a Liget projekt realizálódása is azt jelzi, hogy a társadalmi szervezeteknek és az Önök Társulatának sokkal nagyobb egységgel és erőfeszítéssel lenne szükséges az egyes kormányzati döntésekkel kapcsolatban a szakmai kontrollt, a polgárság véleményét és a kisterületek érdekekeit érvényre juttatni.

Azonban a remény sohasem szabad, hogy elhagyjon bennünket és céljaink elérésében való hitünk és bizalmunk mindég fenn kell hogy maradjon. Örkény Istvánt idézném: ?Sokszor tűnődtem, vajon meddig remél az ember? Most már tudom az utolsó pillanatig?. Őszinte szívvel kívánja Egyesületünk a Társulatnak és annak elnökének, hogy az elkövetkezendő időkben további sikereket érjen el, melyek még jobban érvényre tudják juttatni a természettudományi ismeretek elterjedését társadalmunkban.

Herman Otto gondolatával kisérve szeretném átnyújtani az Egyesület elismerését

ha fenn akarunk maradni a tudományos érdek minden egyéb felett kell, hogy álljon.

Ehhez kívánunk erőt és jó egészséget.

 

Prof. Dr. Petrányi Győző akadémikus