Magyar Tudomány Ünnepe 2017.

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület  és a Magyar Környezetvédelmi Egyesület  2017. december 12-én ünnepi ülést tartott, az MPVSZ székhelyén (Budapest XIII. Zsinór u. 8-12.).

Dr. habil. Endrődi István  tű. ezredes, az MPVSZ elnöke köszöntőjében kitért a testület idei munkájára, a fontosabb eredményekre, valamint a testület előtt álló szakmai kihívásokra. A tanácsadó testület idei munkáját dr. Tóth Ferenc  tűzoltó dandártábornok, országos polgári védelmi főfelügyelő értékelte, a polgári védelem katasztrófavédelem feladatrendszerében elfoglalt helyéről, az elért eredményekről, a várható feladatokról adott tájékoztatást.

Prof. Dr. Petrányi Győző  akadémikus, egyesületünk elnöke előadásában az élhető városi környezet jellemzőiről, a városfejlesztés környezetvédelmi feladatairól értekezett. Külön szólt a környezeti értékek megtartásának és az ideális városkép kialakításának bonyolult kapcsolatáról. Dr. Varga Miklós  egyesületünk alelnöke előadásában a hazánk árvízmentesítésével kapcsolatos kihívásokról, az árhullámok jellemzőiről, valamint a vízkárelhárítás fontosabb aspektusairól tájékoztatta a grémiumot. Kiemelten szólt a Duna-projekt egyes elemeiről, valamint az árvíz elleni védekezés stratégiájáról.

A kiberbiztonság legfontosabb ismérveit dr. Ráth Tamás  nyugalmazott ezredes, a Védelmi Információs Központ kuratóriumának tagja tárta a hallgatóság elé. Dr. Berki Imre, a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának igazgatója a polgári védelmi gyűjtemény kialakításának rendszeréről, annak tervezési és kivitelezési sajátosságairól, Leskó György pedig a DAREnet tudásanyagcsere-hálózati projekt főbb elemeiről adott rövid tájékoztatást.

Az előadásokat követően a környezeti kultúra fejlesztése terén kifejtett sokoldalú elkötelezett tevékenysége elismeréséül a  Magyar Környezetvédelmi Egyesület kuratóriuma Herman Ottó emlékérmet  adományozott Dr. Muhoray Árpád nyugalmazott polgári védelmi vezérőrnagynak. A díjat elnökünk Prof. Dr. Petrányi Győző  adta át.

A tanácskozás befejezéseként a Magyar Polgári Védelmi Szövetség és a Magyar Környezetvédelmi Egyesület között Együttműködési Megállapodás aláírására került sor. Dr. habil. Endrődi István záró szavaiban kiemelte a civil szervezetek közötti kapcsolatteremtés,  kapcsolatépítés, közös érdekérvényesítés jelentőségét.